[07-07-2017] Thị trường cà phê trước giờ mở cửa Kỹ thuật giá hai sàn cà phê có chút đáng nghi ngờ. Đang bị đe dọa bởi một khả năng chỉnh giá xuống   https://www.youtube.com/watch?v=olelvDsgjos

Advertisements

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 16-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017: Giá đóng cửa robusta Ice London 05/17    2183+3 (2202-2180) 07/17    2202+4 (2219-2201) Giá đóng cửa arabica Ice New York 05/17    141.45+0.55 (143.90-140.95) 07/17    143.75+0.55 (146.15-143.30) Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 17-3 từ không đổi đến tăng nhẹ. Khuynh hướng:... Continue Reading →

(16-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 15-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017: Giá đóng cửa robusta Ice London 05/17    2180+11 (2183-2164) 07/17    2198+12 (2200-2183) Giá đóng cửa arabica Ice New York 05/17    140.90-0.35  (142.20-140.40) 07/17    143.20-0.40  (144.45-142.70) Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 16-3 từ không đổi đến tăng nhẹ. Khuynh hướng:... Continue Reading →

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 14-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017: Giá đóng cửa robusta Ice London 05/17    2169+5 (2179-2158) 07/17    2186+5 (2197-2176) Giá đóng cửa arabica Ice New York 05/17    141.25-1.10  (143.35-140.80) 07/17    143.60-1.10  (145.65-143.15) Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York... Continue Reading →

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 8-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017: Giá đóng cửa robusta Ice London 05/17    2189+20 (2190-2165) 07/17    2205+17 (2206-21830) Giá đóng cửa arabica Ice New York 05/17    141.75+1.05 (142.55-139.65) 07/17    144.05+1.05 (144.80-142.00) Giá cách biệt giữa New York với London 43.51 cts/lb so với cuối tuần thứ 9... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑