Nhận định giá cà phê thế giới từ 08-13/10/2018: Giá tăng ngay đầu vụ Diễn biến thị trường kỳ hạn cà phê tuần đầu niên vụ mới: Tăng mạnh Hình 1 Giá cà phê trên mọi thị trường đều bất ngờ tăng mạnh ngay trong tuần đầu tiên của niên vụ mới 2018/19. So với... Continue Reading →

Advertisements

Nhận định giá cà phê thế giới từ 01-06/10/2018: Nhìn lại năm kinh doanh 2017-2018 Diễn biến thị trường kỳ hạn cà phê niên vụ cũ Hình 1 Niên vụ cà phê 2017-2018 chấm dứt vào ngày 28/09/18 với giá trên hai sàn kỳ hạn cà phê robusta London và arabica New York tăng mạnh.... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑