Nhận định giá cà phê thế giới từ 17-22/09/2018: Hướng giảm thắng thế Diễn biến giá cà phê tuần từ 10-14/09/2018: Đợt tăng tuần qua tại sao không bền? Hình 1 Trong suốt tuần qua, thị trường ghi nhận có một ngày (12/09/18) tăng mạnh nhất  với dao động giao dịch 45 Usd/tấn giữa đỉnh... Continue Reading →

Advertisements

Blog tại WordPress.com.

Up ↑