Nhận định giá cà phê thế giới từ 10-15/09/2018: Đường lên còn gập ghềnh Diễn biến giá cà phê tuần từ 03-08/09/2018: Giá kỳ hạn tìm đáy mới Hình 1 Tuần đầu tiên tháng 09/2018, giá hai sàn kỳ hạn cà phê robusta London và arabica New York lại có đáy mới so với tuần... Continue Reading →

Advertisements

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑